Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg (27.529), Infectieziektenbestrijding (25.295), Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 (35.538); brief van de minister van VWS over ontwikkelingen met betrekking tot de app voor digitale aanvulling van het regulier bron- en contactonderzoek, CoronaMelder (EK 25.295 / 27.529, F). .

17 augustus 2020

Bijlagen