Verzamelspoedwet Covid-19 (35.457), Tweede Verzamelspoedwet COVID-19 (35.497), Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19 (35.449 (R2147)), Infectieziektenbestrijding (25.295), Tijdelijke wet Covid-19 Justitie en Veiligheid (35.434); brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van de voorhang van het derde verlengingsbesluit tijdelijke COVID-19-voorzieningen (EK 35.434 / 35.449 (R2147) / 35.457 / 35.497 / 25.295, H)