Dinsdag 27 juni 2006 11.30 uur, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)