Dinsdag 22 juni 2010 15.45 uur, commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie (VROM/WWI)bespreking

  • brief van de minister van VROM van 7 juni 2010 ter beantwoording van commissievragen over het ontwerpbesluit Uitvoering Crisis- en herstelwet (EK 32.127, AE)
  • briefPDF-document van de minister van VROM van 15 juni 2010 inzake voorhang Ontwerpregeling tot wijziging van de Regeling monitoring handel in emissierechten i.v.m. het aanleveren en de kwaliteitsborging van gegevens t.b.v. berekening emissierechten 2013-2020
  • brief van de minister van VROM van 16 juni 2010 (EK 31.953, K) over de invoeringsdatum van de Wabo in verband met de toezeggingen T01140 en T01141, gedaan tijdens de plenaire behandeling van de
  • briefPDF-document van de minister van VROM van 18 juni 2010 inzake voorhang ontwerpregeling overige pyrotechnische artikelen

Vergaderstukken