Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Dinsdag 14 september 2010 13.45 uur, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid (OCW)inbreng nader voorlopig verslag

bespreking

brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 7 juli 2010 in reactie op de brief van de commissie van 8 oktober 2009 inzake monumentencommissies in Nederland (verslag schriftelijk overleg, EK 31.345, N en bijlage)

bespreking

brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 juli 2010 inzake het onderzoeksrapport Vervangend onderwijs aan kinderen van ouders met een richtingbezwaar : aanvullend onderzoek (TK 32.123 VIII, nr. 144PDF-document en bijlagePDF-document)

bespreking

brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 31 augustus 2010 (EK 31.989, I) inzake de motie-Dupuis c.s. (EK 31.989, H) betreffende burgerinitiatieven op het gebied van kinderdagverblijven

bespreking

brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 31 augustus 2010 inzake halfjaarlijks rappel openstaande toezeggingen (EK 32.123 VIII, E)


Vergaderstukken