Dinsdag 12 juni 2012 9.30 - 11.00 uur openbare informatiebijeenkomst bestrijding misstanden seksbranche, commissies Veiligheid en Justitie (V&J) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ)openbare informatiebijeenkomst over

De sprekers zijn:

  • Eberhard van der Laan, Burgemeester Amsterdam
  • Alexandra van Dijk, Directeur De Rode Draad
  • Henk Werson, Expert mensenhandel / mensensmokkel KLPD
  • Marjan Wijers, Voorzitter Vereniging voor Vrouw en Recht/Clara Wichmann  
  • Yolanda van Doeveren, afdelingshoofd van MGZ (Maatschappelijke Gezondheidsbevordering en Zorg), GG&GD Utrecht/registratiepunt prostitutie
  • Marieke Ridder-Wiskerke van de afdeling prostitutie van Soa Aids Nederland.  

De leden

hebben vragen ingeleverd voor deze bijeenkomst.

Aanwezig namens de Eerste Kamer: de leden Van Bijsterveld, Broeker-Knol (vvd), Duthler, Ester (ChristenUnie), Holdijk (SGP) , Lokin-Sassen (CDA), Meurs, Nagel  (50PLUS), Quik-Schuijt, Reynaers (PVV), Scholten, De Lange (OSF) en Strik.

verslag van de informatiebijeenkomst (EK 32.211, H met bijlagen)