Dinsdag 21 januari 2014 aansluitend aan de gezamenlijke vergadering met de commissie EUZA, circa 13.45 uur, commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)bespreking

verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken van 14 januari 2014 inzake de rol van de Nederlandse overheid bij afluisterpraktijken (EK 32.735, F)

bij

bespreking

verslag van een schriftelijk overleg met de ministers van Buitenlandse Zaken en van Veiligheid en Justitie van 18 december 2013 inzake de uitkomsten van de vergadering van het Internationaal Strafhof van 18-20 november 2013 (EK 33.750 V, F)

bij


Vergaderstukken