32.735

Mensenrechten in het buitenlands beleidDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties inzake Mensenrechten in het buitenlands beleid.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) heeft op 19 januari 2021 inbreng geleverd voor een nader schriftelijk overleg naar aanleiding van het verslag van een nader schriftelijk overleg (EK, L) van 7 januari 2021 over het nader schriftelijk overleg naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg (EK, K) met de minister van Buitenlandse Zaken over de rapportage 2019 Internationale Mensenrechtenprocedures (EK, J met bijlage). De brief is in bewerking.

De commissies voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO) en voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking besloten op 31 januari 2012 het AIV-advies nr. 76 'Het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie: tussen ambitie en ambivalentie'PDF-document, en de kabinetsreactiePDF-document daarop te betrekken bij het beleidsdebat over het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en de mogelijke toetreding van de EU tot het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) dat op dinsdag 13 maart 2012 plaatsvond.

Tijdens dit debat is de gewijzigde motie-Franken (CDA) c.s. over zich blijven inzetten voor de mensenrechten (EK, C) ingediend. De motie is op 20 maart 2012 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de PVV stemde tegen.


Internationale Mensenrechtenprocedures


Kerngegevens

begonnen

17 januari 2012

titel

Mensenrechten in het buitenlands beleid

schriftelijke voorbereiding


Documenten