Dinsdag 18 februari 2014 17.15 uur, commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)bespreking

verslag van de informele Raad voor Justitie en Binnenlandse Zaken van 23-24 januari 2014 (EK 32.317, DK)

bespreking

geannoteerde agenda van de formele Raad voor Justitie en Binnenlandse Zaken op 3-4 maart 2014 (EK 32.317, DM)

bespreking

brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 13 februari 2014 met verzoek om recente documenten in het kader van

in reactie op de brief van de commissie van 17 januari 2014


Vergaderstukken