Dinsdag 6 mei 2014, commissie Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 15:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Samenstelling delegatie naar plenaire COSAC

Bespreking

3.E140011

Commissiemededeling Tussenopname van de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei

Procedure

4.PACE, 7-11 april 2014

Bespreking

5.T01392 en T01714

Toezegging Visie op Europa-communicatie (32.502, E); Toezegging Publieksvoorlichting over EU en faciliteren kennismaken studenten aan Europese instellingen (33.551)

Bespreking van de status van de toezeggingen T01392 en T01714

7.AIV-advies "Naar een gedragen Europese samenwerking: werken aan vertrouwen"

Bespreking

8.Mededelingen en informatie

9.Rondvraag


Korte aantekeningen