Dinsdag 6 mei 2014, commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO)Aanvang: 14:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

3.33781

Invoering van de rijbewijsplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid (T-rijbewijs)

Procedure

4.Halfjaarlijks rappel toezeggingen

Brief van 15 april 2014 in reactie op de rappelbrief van 13 maart 2014 (verslag schriftelijk overleg 33750 XII, C)

Bespreking

6.Rondvraag


Korte aantekeningen