Dinsdag 24 februari 2015, commissie Veiligheid en Justitie (V&J)Aanvang: 13:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
33662

Meldplicht datalekken en uitbreiding bestuurlijke boetebevoegdheid Cbp

Procedure

3.
33882

Aanscherping maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast

Procedure

5.
33712

Initiatiefvoorstel-Gesthuizen en Van Oosten Strafbaarstelling van acquisitiefraude

Procedure

6.
34021

Uitvoeringswet verordening wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken

Nadere procedure

7.
33582

Verruiming bevoegdheid burgemeester tot de inzet van cameratoezicht

Nadere procedure

8.
32398, L

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de eerste termijn van de plenaire behandeling van dit wetsvoorstel; Wet forensische zorg

Vaststelling conceptbrief

12.
Rondvraag


Korte aantekeningen