33.582

Verruiming bevoegdheid burgemeester tot de inzet van cameratoezichtDit wetsvoorstel voegt aan de Gemeentewet de mogelijkheid van mobiel cameratoezicht toe. Hierdoor krijgt de burgemeester de bevoegdheid om in een specifiek gebied voor een bepaalde periode cameratoezicht in te zetten. Met mobiel cameratoezicht wil de regering een bijdrage leveren aan (het gevoel van) veiligheid in de openbare ruimte.

Met dit voorstel wordt het mogelijk om aanhoudend, verplaatsend overlast door bijvoorbeeld hangjongeren, drugsgebruikers, drugsdealers, straatrovers, zakkenrollers en vandalen beter te volgen en aan te pakken. Aan de mogelijkheid om vaste camera’s in te zetten verandert niets. In de plaats van een plaatsingsbesluit voor cameratoezicht komt er een gebiedsaanwijzing waarin wordt bepaald binnen welk gebied de mobiele camera’s geplaatst en verplaatst mogen worden. In het gebied moet de inzet van de camera's met borden kenbaar worden gemaakt. Als geen toezicht meer nodig is moet de camera verwijderd worden. Gemeenten moeten van te voren de duur van cameratoezicht vaststellen. Deze periode kan verlengd worden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 33.582, nr. 2) is op 1 april 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. PVV, Van Vliet, Bontes, SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA en SP stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 maart 2016 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PvdD is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

19 maart 2013

titel

Wijziging van de Gemeentewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de burgemeester tot de inzet van cameratoezicht

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
  • 2. 
    Onze Minister van Veiligheid en Justitie zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Documenten

36