Dinsdag 22 september 2015, commissie Financiën (FIN)Aanvang: 14:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

8.Rondvraag


Korte aantekeningen