Dinsdag 22 september 2015, commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)Aanvang: 17:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

7.Rondvraag


Korte aantekeningen