Dinsdag 22 september 2015, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 14:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

4.SER-advies arbeidsmigratie

Vaststelling concept-brief in reactie op de brief van de minister van SZW van 16 juni 2015 met de kabinetsreactie op het SER-advies.

6.Rondvraag


Korte aantekeningen