T02024

Toezegging Onderzoek naar gevolgen Verzamelwet pensioenen 2014 (33.863)De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Hoekstra (CDA) en De Lange (OSF), toe onderzoek te verrichten of het op basis van de regelgeving (die voortvloeit uit de Verzamelwet pensioenen 2014) mogelijk is voor mensen die arbeidsongeschikt zijn geworden en daarvoor meer dan een ton per jaar hebben verdiend om op de nettopensioenregeling door te zetten.


Kerngegevens

Nummer T02024
Status voldaan
Datum toezegging 2 december 2014
Deadline 1 juli 2015
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Kamerleden Mr. W.B. Hoekstra (CDA)
Prof.dr. C.A. de Lange (Fractie-De Lange)
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen pensioenen
Kamerstukken Verzamelwet pensioenen 2014 (33.863)


Uit de stukken

Handelingen I 2014-2015, nr. 10, item 9, pagina 6

Hoekstra (CDA):

(...)

Een werknemer die al meer dan twee jaar arbeidsongeschikt is en daardoor geen werkgever meer heeft, die heeft ook geen werkgever meer om bij aan te kloppen om nog een beroep te doen op deze regeling. Dat zal een kleine groep mensen zijn, maar dat is wel een kleine groep mensen die potentieel echt een probleem hebben. Mijn verzoek aan de staatssecretaris zou het volgende zijn. Wil zij aan de Kamer toezeggen om voor deze specifieke groep nog een keer te onderzoeken of er daadwerkelijk sprake is van een probleem en wat de oplossing voor dat probleem zou kunnen zijn? De reden dat ik dit zeg en daar ook vrij stellig in durf te zijn, is dat ik, geïntrigeerd door de opvatting van de heer De Lange, een aantal pensioenfondsen heb gevraagd hoe zij denken dat dit zit, en zij onderschreven dat er hier potentieel wel degelijk sprake is van een probleem. Vandaar de uitnodiging aan de staatssecretaris om dit nader te onderzoeken en te bezien hoe we voor deze weliswaar kleine groep toch tot een oplossing zouden kunnen komen.

Handelingen I 2014-2015, nr. 10, item 9, pagina 6

Staatssecretaris Klijnsma:

Ik wil dit heel goed begrijpen. We hebben het dan dus over de groep mensen die arbeidsongeschikt is geworden en die daarvoor altijd meer dan een ton heeft verdiend en die graag op basis van deze regeling een nettopensioenregeling zou willen doorzetten. Voor die kleine groep mensen wilde heer Hoekstra graag weten of dat kan met deze regelgeving of niet. Is dat de vraag? Ik zie de heer Hoekstra ja knikken. Dan zeg ik daarop ja. Ik ga dat nauwgezet uitzoeken.


Brondocumenten


Historie