34.195

Totstandkoming personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en mogelijk maken van meertalige buitenschoolse opvangDit voorstel wijzigt de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko) in verband met de totstandbrenging van een personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk ten behoeve van de continue screening van alle personen die op grond van de Wko over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moeten beschikken. Hiermee wordt bijgedragen aan het verder vergroten van de veiligheid van kinderen binnen de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk.

Ook wordt met dit voorstel meertalige buitenschoolse opvang mogelijk voor kinderen in de leeftijd van het primair onderwijs. Het betreft meertalige opvang in de Engelse, Duitse of Franse taal voor maximaal 50% van de opvangtijd. Met deze wijziging wordt beoogd een betere aansluiting te bewerkstelligen tussen het primair onderwijs en de buitenschoolse opvang.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 34.195, A) is op 8 september 2015 aangenomen door de Tweede Kamer. De Groep Bontes/Van Klaveren stemde tegen. De fractie van de SP is aantekening verleend dat zij geacht wenst te worden tegen het gedeelte van de wet over meertalige buitenschoolse opvang te hebben gestemd.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 november 2015 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de SP stemde tegen.


Kerngegevens

ingediend

23 april 2015

titel

Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de totstandkoming van het personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en de mogelijkheid te komen tot meertalige buitenschoolse opvang

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten