Dinsdag 27 oktober 2015, commissie Veiligheid en Justitie (V&J)Aanvang: 15:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

3.34082

Aanvulling spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces

Nadere procedure

5.T01902 en T01912

Toezegging toezending contourennota modernisering Wetboek van Strafvordering (33.750 VI);Toezegging Geuite kritiek op toepassing voorlopige hechtenis meenemen in het kader van VPS-traject en modernisering Wetboek van Strafvordering (33.360)

Bespreking brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 30 september 2015 met een schets van de hoofdlijnen van het gemoderniseerde Wetboek van Strafvordering (33750 VI, AF)

6.Inventarisatie onderwerpen voor gesprek Hoge Raad op 10 november 2015

7.Inventarisatie onderwerpen voor technische briefing EU-Voorzitterschap op 3 november 2015

9.Rondvraag


Korte aantekeningen