Dinsdag 24 november 2015, commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)Aanvang: 13:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Aanpak van de vluchtelingencrisis in Europa

Inbreng schriftelijk overleg

4.E110005

Richtlijn voor het gebruik van passagiersgegevens voor de preventie, detectie, het onderzoek en vervolging van terroristische daden en zware criminaliteit (Europees PNR)

Vaststelling conceptbrief

5.E130015, E130016 en E130017

Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 562/2006 in verband met het gebruik van het inreis-uitreissysteem (EES) en het programma voor geregistreerde reizigers (RTP); Voorstel voor een verordening tot instelling van een inreis-uitreissysteem (EES) voor de registratie van inreis- en uitreisgegevens van onderdanen van derde landen die de buitengrenzen van de Europese Unie overschrijden; Voorstel voor een verordening tot instelling van een programma voor geregistreerde reizigers

Inbreng schriftelijk overleg

8.Rondvraag


Korte aantekeningen