Dinsdag 24 november 2015, commissie Veiligheid en Justitie (V&J)Aanvang: 13:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.34082

Aanvulling spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces

Vaststelling nader voorlopig verslag

3.E130055

Voorstel voor een richtlijn inzake de versterking van bepaalde aspecten van het vermoeden van onschuld en van het recht om in strafprocedures bij het proces aanwezig te zijn

Inbreng schriftelijk overleg

4.Gesprek met de Raad voor de rechtspraak op 8 december 2015

Inventarisatie onderwerpen

6.34207

Tegengaan berekenen van dubbele bemiddelingskosten

Bespreking

8.Rondvraag


Korte aantekeningen