Dinsdag 4 april 2017, commissie Economische Zaken (EZ)Aanvang: 14:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

4.Evaluatie Meststoffenwet 2016: Syntheserapport

Brief - met bijlage - van de staatssecretaris van EZ (33037, D)

Bespreking

8.Rondvraag


Korte aantekeningen