Dinsdag 11 april 2017, commissie Financiën (FIN)Aanvang: 14:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

3.Invulling motie-Schalk c.s. 34550 / 34300, W en toezeggingen T02312 en T02392

Brief van de minister van Financiën en de staatssecretaris van VWS d.d. 27 maart 2017 inzake invulling motie-Schalk (34300, J)

Bespreking brief en status toezeggingen

4.T02394: Toezending brief over stabilisatie zorgpremies en het benutten van de reserves van zorgverzekeraars daarbij

Toezegging Toezending brief over stabilisatie zorgpremies en het benutten van de reserves van zorgverzekeraars daarbij (34.550)

Bespreking brief en status toezegging

6.Voorstel tot afhandeling enkele openstaande toezeggingen

Bespreking openstaande toezeggingen

8.Rondvraag


Korte aantekeningen