Dinsdag 16 mei 2017, commissies Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Veiligheid en Justitie (V&J)Aanvang: 12:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda (Deze vergadering sluit aan op het deskundigengesprek gedwongen zorg, aanvang plm. 12:30 uur)

4.Rondvraag


Korte aantekeningen