32.399

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Dit wetsvoorstel regelt het verlenen van verplichte zorg aan personen met een psychische stoornis.

De volgende doelen worden nagestreefd:

  • het waarborgen van de rechtspositie van personen met een psychische stoornis.
  • het voorkomen van dwang en het beperken van de duur van dwang met nadruk op het beginsel dat verplichte zorg alleen als laatste redmiddel wordt toegepast
  • het verhogen van de kwaliteit van verplichte zorg
  • Het beleggen van de centrale verzoekersrol bij het openbaar ministerie, waarbij aan de officier van justitie een actieve rol wordt toebedeeld, in goede samenwerking met de ketenpartners.  


Stand van zaken

Meer info

Tweede Kamer
Meer info
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Meer info
Plenair
 
Meer info
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK, A) is op 14 februari 2017 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamercommissies voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en voor Veiligheid en Justitie (V&J) hebben op 28 maart 2017 besloten op dinsdagochtend 16 mei 2017 enkele deskundigen uit te nodigen voor een gesprek over de samenhang tussen en de uitvoerbaarheid van deze wet, de Wet zorg en dwang (31.996) en de Wet forensische zorg (32.398). De procedure wordt aangehouden tot 16 mei 2017. 

De technische briefing vond plaats op 28 maart 2017.

Dit wetsvoorstel wordt gezamenlijk behandeld met wetsvoorstel Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (31.996). De wijzigingen die via dit wetsvoorstel in het wetsvoorstel Forensische zorg (32.398) zijn aangebracht, worden bij deze gezamenlijke behandeling betrokken.


Kerngegevens

ingediend

4 juni 2010

titel

Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg)

schriftelijke voorbereiding


ondertekening


inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-103] documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-103] documenten