32.399

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorgDit wetsvoorstel regelt het verlenen van verplichte zorg aan personen met een psychische stoornis.

De volgende doelen worden nagestreefd:

  • het waarborgen van de rechtspositie van personen met een psychische stoornis.
  • het voorkomen van dwang en het beperken van de duur van dwang met nadruk op het beginsel dat verplichte zorg alleen als laatste redmiddel wordt toegepast
  • het verhogen van de kwaliteit van verplichte zorg
  • Het beleggen van de centrale verzoekersrol bij het openbaar ministerie, waarbij aan de officier van justitie een actieve rol wordt toebedeeld, in goede samenwerking met de ketenpartners.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 14 februari 2017 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 januari 2018 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 9 juni 2020 een mondeling overleg gevoerd met de minister en staatssecretaris van VWS over dit wetsvoorstel en over de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (31.996). Van de bijeenkomst is een videoverslag (88 min.) gemaakt en een woordelijk verslag (EK 35.370 / 32.399, C).

Een gesprek met deskundigen over de samenhang tussen en de uitvoerbaarheid van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (31.996), de Wet forensische zorg (32.398) en deze wet vond plaats op 16 mei 2017 (verslag van het gesprek, EK, B).

Een technische briefing vond plaats op 28 maart 2017.

Dit wetsvoorstel werd gezamenlijk behandeld met wetsvoorstel Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (31.996). De wijzigingen die via dit wetsvoorstel in het wetsvoorstel Forensische zorg (32.398) zijn aangebracht, worden bij deze gezamenlijke behandeling betrokken.


Kerngegevens

ingediend

4 juni 2010

titel

Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

192
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-192] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-192] documenten