32.399

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorgDit wetsvoorstel regelt het verlenen van verplichte zorg aan personen met een psychische stoornis.

De volgende doelen worden nagestreefd:

  • het waarborgen van de rechtspositie van personen met een psychische stoornis.
  • het voorkomen van dwang en het beperken van de duur van dwang met nadruk op het beginsel dat verplichte zorg alleen als laatste redmiddel wordt toegepast
  • het verhogen van de kwaliteit van verplichte zorg
  • Het beleggen van de centrale verzoekersrol bij het openbaar ministerie, waarbij aan de officier van justitie een actieve rol wordt toebedeeld, in goede samenwerking met de ketenpartners.  


Stand van zaken

Meer info

Tweede Kamer
Meer info
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Meer info
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK, A) is op 14 februari 2017 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De gezamenlijke plenaire behandeling van dit voorstel en de wetsvoorstellen Wet zorg en dwang (31.996) en Wet forensische zorg (32.398) vond plaats op 15 en 16 januari 2018. De stemming over het wetsvoorstel vindt plaats op 23 januari 2018.

De Eerste Kamercommissie voor VWS heeft op 11 juli 2017 besloten de brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 6 juli 2017 over de uitvoering van drie moties die door de Tweede Kamer zijn aangenomen bij de behandeling van deze wet (EK, C) te betrekken bij de behandeling van dit wetsvoorstel.

Het gesprek met deskundigen over de samenhang tussen en de uitvoerbaarheid van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (31.996), de Wet forensische zorg (32.398) en deze wet vond plaats op 16 mei 2017 (verslag van het gesprek, EK, B).

De technische briefing vond plaats op 28 maart 2017.

Dit wetsvoorstel wordt gezamenlijk behandeld met wetsvoorstel Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (31.996). De wijzigingen die via dit wetsvoorstel in het wetsvoorstel Forensische zorg (32.398) zijn aangebracht, worden bij deze gezamenlijke behandeling betrokken.


Kerngegevens

ingediend

4 juni 2010

titel

Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten


Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-128] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-128] documenten

Sociale media menu


Volg via