Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
32.399

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorgDit wetsvoorstel regelt het verlenen van verplichte zorg aan personen met een psychische stoornis.

De volgende doelen worden nagestreefd:

  • het waarborgen van de rechtspositie van personen met een psychische stoornis.
  • het voorkomen van dwang en het beperken van de duur van dwang met nadruk op het beginsel dat verplichte zorg alleen als laatste redmiddel wordt toegepast
  • het verhogen van de kwaliteit van verplichte zorg
  • Het beleggen van de centrale verzoekersrol bij het openbaar ministerie, waarbij aan de officier van justitie een actieve rol wordt toebedeeld, in goede samenwerking met de ketenpartners.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK, A) is op 14 februari 2017 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 januari 2018 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) heeft op op 21 januari 2020 inbreng geleverd voor een brief in het in het kader van toezegging T02559 over de brief van de staatssecretaris van VWS met de stand van zaken Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (EK 32.399, M).

De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 14 februari 2020 bij brief geïnformeerd naar de stand van zaken van de gedwongen zorgwetten in verband met het voorgenomen mondeling overleg (naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van VWS van 20 december 2019 inzake stand van zaken Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (EK 32.399 , M) en naar aanleiding van de brief van de minister van VWS van 20 januari 2020 over de inwerkingtreding van de Wzd (EK 35.370 / 31.996, A)).

Een gesprek met deskundigen over de samenhang tussen en de uitvoerbaarheid van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (31.996), de Wet forensische zorg (32.398) en deze wet vond plaats op 16 mei 2017 (verslag van het gesprek, EK, B).

Een technische briefing vond plaats op 28 maart 2017.

Dit wetsvoorstel werd gezamenlijk behandeld met wetsvoorstel Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (31.996). De wijzigingen die via dit wetsvoorstel in het wetsvoorstel Forensische zorg (32.398) zijn aangebracht, worden bij deze gezamenlijke behandeling betrokken.


Kerngegevens

ingediend

4 juni 2010

titel

Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-167] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-167] documenten

Sociale media menu


Volg via