31.996

Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten

Het wetsvoorstel introduceert een regeling voor het verlenen van zorg aan mensen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap, ook als zij daar in een voorkomend geval niet mee instemmen en ongeacht de plaats waar zij verblijven. In het voorstel worden de bevoegdheden van de zorgaanbieder en de rechten van de cliënt geregeld. 

De zorg wordt verleend op basis van een zorgplan. Onvrijwillige zorg mag slechts worden gebruikt als uiterste middel; daarbij dient een stappenplan te worden doorlopen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Meer info

Tweede Kamer
Meer info
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Meer info
Plenair
 
Meer info
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK 31.996, A) is op 19 september 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks en PvdA stemden voor.

De Eerste Kamercommissies voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en voor Veiligheid en Justitie (V&J) hebben op 19 september 2017 de memorie van antwoord ontvangen en bespreken op 26 september 2017 de nadere procedure.

Het gesprek met deskundigen over de samenhang tussen en de uitvoerbaarheid van de Wet verplichte ggz (32.399), de Wet forensische zorg (32.398) en deze wet vond plaats op 16 mei 2017 (verslag van het gesprek, EK, B).

De technische briefing vond plaats op 28 maart 2017.

Dit wetsvoorstel wordt gezamenlijk behandeld met wetsvoorstel Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (32.399). 


Kerngegevens

ingediend

30 juni 2009

titel

Regels ten aanzien van zorg en dwang voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten)

schriftelijke voorbereiding


inbreng geleverd door


ondertekening


inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-103] documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-103] documenten