Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
31.996

Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliëntenHet wetsvoorstel introduceert een regeling voor het verlenen van zorg aan mensen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap, ook als zij daar in een voorkomend geval niet mee instemmen en ongeacht de plaats waar zij verblijven. In het voorstel worden de bevoegdheden van de zorgaanbieder en de rechten van de cliënt geregeld.

De zorg wordt verleend op basis van een zorgplan. Onvrijwillige zorg mag slechts worden gebruikt als uiterste middel; daarbij dient een stappenplan te worden doorlopen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK 31.996, A) is op 19 september 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks en PvdA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 januari 2018 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PvdD en PVV stemden tegen.

De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bespreekt op 28 januari 2020 de brief van de staatssecretaris van VWS inzake stand van zaken Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (EK 32.399, M) (naar aanleiding van toezeggingen T02554 Terugdringen dwangmaatregelen, T02555 Argusdata, T02557 Zorgmachtiging en T002563 Wilsbekwaamheid).

De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 19 december 2019 bij brief gereageerd op het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van VWS van 20 november 2019 inzake toezegging Multiproblematiek (EK 32.399 / 31.996, L) (naar aanleiding van toezegging T02566 Multiproblematiek).

Een gesprek met deskundigen over de samenhang tussen en de uitvoerbaarheid van de Wet verplichte ggz (32.399), de Wet forensische zorg (32.398) en deze wet vond plaats op 16 mei 2017 (verslag van het gesprek, EK, B).

Een technische briefing vond plaats op 28 maart 2017.

Dit wetsvoorstel werd gezamenlijk behandeld met het wetsvoorstel Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (32.399).


Kerngegevens

ingediend

30 juni 2009

titel

Regels ten aanzien van zorg en dwang voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-141] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-141] documenten

Sociale media menu


Volg via