31.996

Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten

Het voorstel introduceert een uniforme regeling voor het verlenen van zorg aan personen met een psychogeriatrische aandoening (dementie) of een verstandelijke handicap. 

Het voorstel geldt voor alle cliënten die op deze vorm van AWBZ-zorg zijn aangewezen. De zorg kan vrijwillig worden verleend, maar ook – onder voorwaarden – onvrijwillig en ongeacht de plaats waar de clienten verblijven. Alleen als zij verblijven in een psychiatrisch ziekenhuis zal het voorstel niet gelden. Opneming van cliënten die geen bereidheid tonen om zich te laten opnemen maar zich daar ook niet tegen verzetten, wordt wel geregeld in het wetsvoorstel.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Meer info

Tweede Kamer
Meer info
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Meer info
Plenair
 
Meer info
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK 31.996, A) is op 19 september 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks en PvdA stemden voor.

De Eerste Kamercommissies voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en voor Veiligheid en Justitie (V&J) hebben op 27 juni 2017 het voorlopig verslag (EK, B) uitgebracht en wachten op de memorie van antwoord.

Het gesprek met deskundigen over de samenhang tussen en de uitvoerbaarheid van de Wet verplichte ggz (32.399), de Wet forensische zorg (32.398) en deze wet vond plaats op 16 mei 2017 (verslag van het gesprek, EK, B).

De technische briefing vond plaats op 28 maart 2017.

Dit wetsvoorstel wordt gezamenlijk behandeld met wetsvoorstel Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (32.399). 


Kerngegevens

ingediend

30 juni 2009

titel

Regels ten aanzien van zorg en dwang voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten)

schriftelijke voorbereiding


inbreng geleverd door


ondertekening


inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-101] documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-101] documenten