Dinsdag 13 juni 2017, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)Aanvang: 14:40 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda (start vergadering om plm. 14:40 uur, aansluitend aan de combi-vergadering VWS-V&J)

4.34522

Initiatiefvoorstel-Leijten, Slootweg en Ploumen Verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars

Bespreking brief minister VWS met reactie NZa (34522, E) en brief minister van Financiƫn met reactie DNB (34522, F)

6.Rondvraag


Korte aantekeningen