Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Dinsdag 9 juli 2019, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 17:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
34650

Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Van den Hul en Özütok Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen

Bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2 juli 2019 inzake bekrachtiging van het initiatiefwetsvoorstel Bergkamp c.s. tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling (34650, G)

4.
Toezegging T02700

Toezegging Onnodige geslachtsregistratie (34.650)

Bespreking van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 juli 2019 inzake toezegging brief over onnodige sekseregistratie (34650, H)

5.
28750 / toezeggingen T02624 en T02625

Beleidskader gemeentelijke herindeling; Toezegging Nader bezien Wet arhi (34.805 e.v.); Toezegging Toezenden Beleidskader (34.805 e.v.)

Bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 4 juli 2019 inzake beantwoording commissiebrief inzake Beleidskader gemeentelijke herindeling en Wet Arhi (28750, G)

7.
34349, G

Motie-Schalk (SGP) c.s. over de wenselijkheid van een onderzoek om gezichtsbedekkende kleding in zijn algemeenheid te verbieden bij manifestaties en demonstraties; Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

Bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 juni 2019 inzake uitvoering motie-Schalk c.s. (34349, L)

9.
Rondvraag


Korte aantekeningen