Dinsdag 9 juli 2019, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)Aanvang: 18:05 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (NB deze vergadering is aansluitend aan KOREL + I&A/JBZ)

5.
Rondvraag


Korte aantekeningen