Dinsdag 9 juli 2019, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 17:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
34031, G

Motie-Bruijn (VVD) c.s. inzake wettelijke kwaliteitscriteria voor leraren die onderwijs geven in een vreemde taal; Aanbieden van onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse taal voor het primair onderwijs

Bespreking verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media inzake reactie op het onderzoeksrapport "Zicht op vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) (EK, l)

4.
34878, F

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van OCW inzake ontwerp-Besluit register onderwijsdeelnemers; Wet register onderwijsdeelnemers

Bespreking van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 juli 2019 inzake reactie op vragen Besluit register onderwijsdeelnemers (34878, F)

6.
Rondvraag


Korte aantekeningen