Motie-Bruijn (VVD) c.s. inzake wettelijke kwaliteitscriteria voor leraren die onderwijs geven in een vreemde taal (EK 34.031, G)In deze motie wordt de regering verzocht ernaar te streven dat scholen het keurmerk vvto aanvragen, gebaseerd op de landelijke standaard vvto, waarmee het benodigde opleidingsniveau van de leraren wordt verzekerd (1), het door EP Nuffic in de ‘Landelijke Standaard vvto’ geadviseerde beheersingsniveau van de vreemde taal door de leraren als richtlijn bij het inspectietoezicht te gebruiken (2), onderzoek te laten verrichten naar het taalbeheersingsniveau van de leraren die vroeg vreemdetalenonderwijs doceren om te kunnen vaststellen of aan de door EP Nuffic gestelde niveau wordt voldaan of dat aanvullende maatregelen nodig zijn (3), dit onderzoek tegelijk af te ronden met de meerjarige pilot tweetalig primair onderwijs (4), en de Kamer over de uitkomsten te informeren (5).ingediend

22 september 2015

resultaat

Na stemming bij zitten en opstaan op 29 september 2015 aangenomen. ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF, SP en D66 stemden voor.

bij

indiener

mede ondertekend door