Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Dinsdag 10 september 2019, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)Aanvang: 14:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
IPKO-delegatiesamenstellingen 2020-2023

5.
Reactie halfjaarlijks toezeggingenrappel BZK

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019

Bespreking

7.
Mededelingen en informatie

8.
Rondvraag


Korte aantekeningen