Dinsdag 10 september 2019, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
Mededelingen en informatie

Overzicht nieuw gepresenteerde Europese voorstellen - PDF wordt op een later moment toegevoegd

Overzicht aanhangige gedelegeerde regelgeving - PDF wordt op een later moment toegevoegd

4.
Rondvraag