33.168

Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorgDoel van het wetsvoorstel is investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg te vergroten. In verband daarmee worden de Wet toelating zorginstellingen en enkele andere wetten gewijzigd.

Door aanvaarding van een amendement van het lid Arno Rutte (TK 33168, 16) zijn de beweegreden en het opschrift gewijzigd en is het wetsvoorstel voorzien van een citeertitel (Artikel XIII - Deze wet wordt aangehaald als: Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg.).


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.168, A) is op 1 juli 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. Groep Bontes/Van Klaveren, SGP, VVD, Van Vliet, 50PLUS/Klein, D66 en PvdA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft op 9 december 2014 de plenaire behandeling van het voorstel aangehouden op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in afwachting van aan de Raad van State te vragen voorlichting over de implicaties van het amendement Bruins Slot bij artikel 18 van de Wet toelating zorginstellingen. Naar aanleiding van de voorlichting van de Raad van State is de Kamer op 9 maart 2016 (EK, H) geïnformeerd over het voornemen van de regering om het wetsvoorstel met een novelle te wijzigingen.

De minister voor MZS heeft het voorstel bij brief van 25 oktober 2019 (EK, P herdruk) ingetrokken.

Een technische briefing over het voorstel vond plaats op 9 september 2014.


Kerngegevens

ingediend

8 februari 2012

titel

Wijziging van de Wet toelating zorginstellingen en enkele andere wetten teneinde investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg te bevorderen (Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

74
Bladeren:
[1-50] [51-74] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-74] documenten