33.168

Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorgDoel van het wetsvoorstel is investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg te vergroten. In verband daarmee worden de Wet toelating zorginstellingen en enkele andere wetten gewijzigd.

Door aanvaarding van een amendement van het lid Arno Rutte (TK 33168, 16) zijn de beweegreden en het opschrift gewijzigd en is het wetsvoorstel voorzien van een citeertitel (Artikel XIII - Deze wet wordt aangehaald als: Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg.).


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK 33.168, A) is op 1 juli 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. Groep Bontes/Van Klaveren, SGP, VVD, Van Vliet, 50PLUS/Klein, D66 en PvdA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft op 9 december 2014 de plenaire behandeling van het voorstel aangehouden op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in afwachting van aan de Raad van State te vragen voorlichting over de implicaties van het amendement Bruins Slot bij artikel 18 van de Wet toelating zorginstellingen. Naar aanleiding van de voorlichting van de Raad van State is de Kamer op 9 maart 2016 (EK, H) geïnformeerd over het voornemen van de regering om het wetsvoorstel met een novelle te wijzigingen.

De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 10 september 2019 besloten het College van Senioren te adviseren, naar aanleiding van de brief van 9 juli 2019 van de bewindspersonen van het ministerie van VWS (EK, O) en gelet op de beleidslijn inzake het aanhouden van wetsvoorstellen tijdens de plenaire behandeling (EK 34.775, AB), de plenaire behandeling van dit voorstel die op 9 december 2014 op verzoek van de toenmalige minister van VWS werd aangehouden, voort te zetten op 5 november 2019.

Een technische briefing over het voorstel vond plaats op 9 september 2014.


Kerngegevens

ingediend

8 februari 2012

titel

Wijziging van de Wet toelating zorginstellingen en enkele andere wetten teneinde investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg te bevorderen (Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Bladeren:
[1-50] [51-71] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-71] documenten

Sociale media menu


Volg via