Dinsdag 15 oktober 2019, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 15:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
35174

Opheffen van discriminerend onderscheid tussen bloedverwanten in de tweede graad en anderen die een gezamenlijke huishouding voeren waarbij sprake is van zorgbehoefte

Voorbereidend onderzoek

7.
21.501-31, Q

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake geannoteerde agenda Raad WSBVC 24 oktober 2019; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

Bespreking

9.
Rondvraag


Ter kennisneming


Korte aantekeningen