Dinsdag 15 oktober 2019, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)Aanvang: 15:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

8.
Rondvraag


Korte aantekeningen