Dinsdag 19 november 2019, commissie Financiën (FIN)Aanvang: 17:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

NB: aanvang 17.00 uur of zoveel later als de plenaire vergadering wordt gepauzeerd.

3.
35241

Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking

Procedure

4.
35255

Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies

Procedure

7.
Rondvraag


Ter kennisneming


Korte aantekeningen