Dinsdag 19 november 2019, Commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)Aanvang: 14:05 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

NB: Dit is een aansluitende vergadering die mogelijk eerder kan beginnen

4.
35300 VI, D herdruk

Verslag van een schriftelijk overleg met de de minister voor Rechtsbescherming en de minister van J&V over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020

Bespreking status toezeggingen T02569, T02544 en T02713

5.
E180019

Verslag van een nader schriftelijk overleg inzake het VN-Vluchtelingencompact; EU-voorstellen: Besluiten van de Raad betreffende de Global Compact over gedeelde verantwoordelijkheid voor vluchtelingen (GCR) en de Global Compact over gereguleerde, ordelijke en veilige migratie (GCM)

Bespreking antwoordbrief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 8 november 2019

6.
Ambassadeursconferentie

8.
Rondvraag


Korte aantekeningen