Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Dinsdag 3 december 2019, commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)Aanvang: 16:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

4.
Voorhang ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet

Brief - met bijlagen - van de minister van BZK van 29 mei 2019 (34986, D)

Bespreking

6.
Toezegging T02442 - Toezegging Het uitvoeren van een nulmeting en de Kamer daarover informeren

Nadere memorie van antwoord wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34986, .....)

Bespreking status toezegging

7.
Toezegging T02785 - Toezegging Het CBR vragen of er een mogelijkheid is bepaalde individuele gevallen sneller of met voorrang te behandelen

Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat van 25 november 2019 (29398, S)

Bespreking brief en status toezegging

8.
Voorhang Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bodemkwaliteit in verband met de versnelling van de totstandkomingsprocedure voor het vaststellen van gebiedsspecifiek beleid voor PFAS

Brief van de minister voor Milieu en Wonen van 29 november 2019 in reactie op de brief van 28 november 2019 (verslag nader schriftelijk overleg (35334, E)

Bespreking


10.
Rondvraag


Korte aantekeningen