Vrijdag 27 maart 2020, commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Financiën (FIN)Aanvang: 09:00 uur

Agenda

1.
GEEN VERGADERING - LOUTER BEPALING VAN DE PROCEDURE VIA MAIL

inventarisatie loopt tot 13.00 uur


Korte aantekeningen