Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
35.412

Incidentele suppletoire begroting Financiën 2020 inzake Noodpakket banen en economieDit wetsvoorstel bevat de verwerking van een deel van de in de brief Noodpakket banen en economie van 17 maart 2020 (EK 35.420, A) beschreven noodmaatregelen in verband met de uitbraak van het coronavirus in de begrotingsstaat van het ministerie van Financiën voor het jaar 2020 (35.300 IX).

In een tweede incidentele suppletoire begroting (ISB) (35.433) wordt de begroting van het ministerie van Financiën voor het jaar 2020 verder gecorrigeerd in verband met de garantie “herverzekering leverancierskredieten”, een nieuwe garantie van de Staat als maatregel in de coronacrisis om te voorkomen dat de kortlopende kredietverlening in de private verzekeringssector stilvalt.

In een derde ISB (35.466) wordt de begroting van het ministerie van Financiën voor het jaar 2020 verder gecorrigeerd in verband met de noodmaatregelen die zijn beschreven in de brief Noodpakket banen en economie 2.0 van 22 mei 2020 (EK 35.420, G met bijlagen) en in verband met de Europese COVID-19 crisismaatregel SUREPDF-document van 19 mei 2020.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK, 1) is op 26 maart 2020 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer behandelde dit voorstel gezamenlijk met drie andere voorstellen voor Incidentele suppletoire begrotingen 2020 inzake het Noodpakket banen en economie (35.413, 35.414 en 35.415).

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 april 2020 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

18 maart 2020

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 18 maart van het onderhavige begrotingsjaar.

Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 18 maart, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 18 maart.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu