Dinsdag 14 april 2020, commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Aanvang: 12:00 uur

Agenda

1.
E-mailvergadering

LOUTER REACTIES VIA MAIL (ÉÉN mail per fractie via reply mail commissiegriffier van 10 april met pdf-agenda)

9.
Rondvraag


Ter kennisneming


Korte aantekeningen