Dinsdag 9 juni 2020, commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Aanvang: 15:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
35438

Tweede incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 inzake Noodpakket banen en economie

Voorbereidend onderzoek

7.
Rondvraag


Ter kennisneming


Korte aantekeningen