35.451

Derde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 inzake Noodpakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHCIn deze derde incidentele suppletoire begroting (ISB) wordt de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2020 (35.300 XIII) gecorrigeerd in verband met de noodmaatregelen die genomen zijn ten aanzien van de uitbraak van het coronavirus. Twee eerdere ISB's (35.413 en 35.438) bevatten ook al correcties van de EZK-begroting voor 2020.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 1) is op 26 mei 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: PvdA, GroenLinks, DENK, Krol/Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV, FVD en Van Haga.

Tegen: SP en PvdD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 6 juli 2020 zonder stemming aangenomen. De fractie van de SP is daarbij aantekening verleend. De plenaire behandeling van dit voorstel vond gezamenlijk plaats met het voorstel Tweede incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 inzake Noodpakket banen en economie (35.438).


Kerngegevens

ingediend

7 mei 2020

titel

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 7 mei van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 7 mei, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 7 mei.


Documenten