Dinsdag 23 juni 2020, commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Aanvang: 16:00 uur

Agenda

1.
Mondeling overleg voortgang en uitwerking Klimaatakkoord en (appreciatie) Green Deal


2.
Sluiting