Dinsdag 30 juni 2020, commissie Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 14:00 uur

Agenda

1.
VIDEO-VERGADERING IN TEAMS

Voor deelname aan deze vergadering zie de instructies in de bijlage bij dit agendapunt en de mail die u op 26 juni jl. van de commissiegriffier heeft ontvangen

3.
21.501-20; 21.501-02

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag videoconferentie Europese Raad van 19 juni 2020 en de Top Oostelijk Partnerschap en ministeriële bijeenkomst Oostelijk Partnerschap van 18 en 11 juni 2020; Europese Raad; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag videoconferentie Raad Algemene Zaken van 16 juni 2020; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

4.
Conferentie over de toekomst van Europa

Bespreking van de brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 26 juni 2020 inzake Raadsmandaat Conferentie Toekomst van Europa

6.
Rondvraag


Korte aantekeningen