Dinsdag 30 juni 2020, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 15:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

4.
35074, S en 35074, T

Brief van de minister van SZW en de staatssecretaris van Financiën over de voortgang van de uitwerking van maatregelen op het gebied van ‘werken als zelfstandige’; Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financien - Fiscaliteit en Belastingdienst over de voortgang van de uitwerking van maatregelen op het gebied van ‘werken als zelfstandige’; Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

Bespreking

5.
21.501-31, X, Y

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake verslag informele Raad WSBVC 9 juni 2020; Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake geannoteerde agenda informele Raad WSBVC van 9 juni 2020; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

7.
Rondvraag


Korte aantekeningen