Dinsdag 30 juni 2020, commissies Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Justitie en Veiligheid (J&V) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 14:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

Herziene agenda wegens het toevoegen van agendapunt 6 over procedure verlenging tijdelijke COVID-19-voorzieningen

3.
Correspondentie over noodverordeningen inzake COVID-19 maatregelen

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van J&V over (nood)verordeningen die betrekking hebben op de bestrijding van COVID-19; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020

Bespreking
4.
Correspondentie over COVID-19 maatregelen met betrekking tot de volksgezondheid

Verslag schriftelijk overleg (25295, D)

Bespreking

6.
Mondeling overleg COVID-19-maatregelen 7 juli a.s.

Bespreking

7.
Rondvraag


Korte aantekeningen