Dinsdag 7 juli 2020, Commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Aanvang: 10:40 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

Start vergadering aansluitend aan de vergadering van de commissie IWO

3.
Rondvraag


Korte aantekeningen