Dinsdag 7 juli 2020, commissies Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Justitie en Veiligheid (J&V) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 18:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
Mondeling overleg COVID-19-maatregelen

Nabespreking

4.
Correspondentie over noodverordeningen inzake COVID-19 maatregelen

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van J&V over (nood)verordeningen die betrekking hebben op de bestrijding van COVID-19; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020

Bespreking
6.
Rondvraag


Korte aantekeningen